Kancelář m3m s.r.o.

IČO: 27448754
DIČ: CZ27448754
sídlo společnosti: Korunovační 27/982, 170 00 Praha 7
provozovna: Badeniho 290/1, 160 00 Praha 6
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze od 24.4.2006 pod spisovou značkou : oddíl C, vložka 113504

je společnost zabývající se projektovou činností ve výstavbě zajišťující komplexní vypracování a vedení projektů ve všech výkonových fázích včetně inženýrské činnosti a zprostředkování potřebných průzkumů. Výsledkem naší práce je dodávka kompletní projektové dokumentace včetně všech potřebných profesních částí a studií.
Kancelář je zaměřena především na spolupráci s renomovanými architektonickými kancelářemi. K tomuto cíli jsou využity profesní zkušenosti a schopnost dokonalého dialogu s architektonickými ateliery. Menší architektonické zakázky řeší kancelář vlastními silami.
Pokud není uvedeno v soupise projektů jinak, dodávala kancelář m3m kompletní dokumentaci.

K architektonickým kancelářím spolupracujícími s námi patří např. :